Name of the Trainee Father Name Year of the Trainee Admission Year Roll No. Trade Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
DIKSHA SHARMA BRAHAM DUTT 2019 9 18
SAPNA DEVI SURESH KUMAR 2019 9 16.5
MAMTA DEVI BALAK RAM 2019 9 16.5
AMIN CHAND RUP AL 2019 9 17
SANJANA RANI PAWAN KUMAR 2019 9 18
ANJALI PAWAN KUMAR 2019 9 19
DAMINI SHARMA CHANDER KUMAR 2019 9 19
RAJNI DEVI RAMESH KUMAR 2019 9 18
UMA DEVI SUKH DEV 2019 9 19
SHIVANI JAI KUMAR 2019 9 19
AKANKSHA RAJ KUMAR 2019 9 19
ANIL KUMAR SHARMA RAM RATH 2019 9 17
ANITA VERMA VINOD KUMAR 2019 9 19
DIKSHA KUMARI VIRENDER SINGH 2019 9 18.5
DIKSHA KUMARI AMAR SINGH 2019 9 18.5
SHRISTY VIDYA SAGAR 2019 9 19
SEEMA DEVI JEET RAM 2019 18
PRIYANKA RANJEET SINGH 2019 12.5
BABITA SHARMA SATISH KUMAR 2019 5
SAHIL SHARMA LEKH RAJ 2019 9 17
VIJAY KUMAR SOHAN SINGH 2019 6.5 15
ANKIT ASHWANI KUMAR 2019 7 15.5
SHIVALIK GHATHANIA RAJENDER KUMAR 2019 8 17
AKSHAY KUMAR PREM SINGH 2019 7 12
ARCHIT KUMAR SURENDER 2019 8 19
LOVELY KUMAR PRAKASH CHAND 2019 5 10
AMUL CHANDEL VED RAJ 2019 9 14.5
RITESH VERMA MANI CHAND 2019 7 20
SAHIL GULERIA RATTAN PAL GULERIA 2019 4 9.5
AJAY KUMAR BIDHI CHAND 2019 4 19